Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápisy ze zasedání

V rámci ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byly zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves odstraněny.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Děkujeme za pochopení.