Svazek obcí Dolní Povltaví

 

FINANCOVÁNÍ DSO DOLNÍ POVLTAVÍ

Závěrečný účet za rok 2017

pdf Závěrečný účet     pdf FIN 2-12 M     pdf Výkaz zisku a ztrát     pdf Rozvaha    pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření     pdf Inventarizační zpráva     pdf Komentář

Závěrečný účet za rok 2016

pdf Závěrečný účet     pdf FIN 2-12 M     pdf Výkaz zisku a ztrát     pdf Rozvaha     pdf Příloha     pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření     pdf Inventarizační zpráva     pdf Komentář

Rozpočet na rok 2017

pdf

Rozpočtový výhled na rok 2017-2019

pdf

 

Svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ – Vodochody, Máslovice, Klíčany, Zlončice, Kozomín, město Odolena Voda, Veliká Ves, město Klecany, Postřižín:

www.dolnipovltavi.eu