Vybavenost

Knihovna

Funguje každý čtvrtek od 16 do 18 hodin a vede ji paní Hana Kněžová.
Knihovní fond obsahuje 2000 svazků, dále časopisy Koktejl a Domov.
Výpůjční výměnný fond má 500 svazků.

Poplatky na rok – děti a důchodci 30 Kč, dospělí 50 Kč
V knihovně je zpřístupněn veřejný internet pro občany zdarma.
Naše obec je příjemcem podpory Středočeského kraje formou
regionálních funkcí – poskytování souborů knih.

Do knihovny byl 24. 10. 2008 zakoupen z krajské dotace a nainstalován nový počítač
Knihovna má i e-mailovou adresu: knihovnavelikaves@seznam.cz

Obchod

Je otevřen od pondělí do pátku od 7:00 do 18.30 hodin, v sobotu od 7.00 do 18.30 hodin a v neděli od 8.00 do 18.30 hodin.

Kostel

Každou třetí neděli v měsíci jsou pořádány mše, vždy v neděli se zvoní poledne

Pohostinství

Otevírací doba:
Pondělí – zavřeno
Úterý – neděle otevřeno 16:00 – 22:00 hodin