Zastupitelstvo, výbory

Kancelář starosty
Lenka Kučerová tel. 315 682 710
e-mail:
ouvelikavesuprahy@seznam.cz
Místostarosta
Miroslav Jaroš tel.: 602 201 784
e-mail:
mirek.basky@email.cz

Zastupitelé

Finanční výbor:

Kontrolní výbor: