Zastupitelstvo, výbory

Kancelář starosty
Lenka Kučerová tel. 315 682 710
e-mail:
ouvelikavesuprahy@seznam.cz
Místostarosta
Miroslav Jaroš tel.: 602 201 784
e-mail:
mirek.basky@email.cz

Zastupitelé
Luboš Čuchal
Radek Frohlich
Bc. Benjamín Mészároš
Dana Pokorná
Mgr. Věra Vorlová

Finanční výbor:
Luboš Čuchal – předseda výboru
Bc. Benjamín Mézsároš
Dana Pokorná

Kontrolní výbor:
Mgr.Věra Vorlová – předsedkyně výboru
Dana Pokorná
Radek Frohlich