Úřední deska

 Archiv

______________________________________________________________________________________________

Dle zákona č. 250/2000 Sb. se oznamuje že:
Rozpočet a další dokumenty týkající se financování obce Veliká Ves naleznete v levém sloupci v sekci Financování obce
Rozpočet a další dokumenty týkající se financování DSO Dolní Povltaví naleznete v levém sloupci v sekci Svazek obcí Dolní Povltaví

 

Informace o konání zasedání zastupitelstva obec – 30. 5. 2018

pdf

Vyvěšeno: 30. 5. 2018
Sejmuto:

 

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2017

pdf

Vyvěšeno: 15. 5. 2018
Sejmuto:

 

Návrh závěrečného účtu obce Veliká Ves za rok 2017

pdf  Návrh závěrečného účtu       pdf  Zpráva o přezkoumání hospodaření

pdf  FIN 2-12 M       pdf  Výkaz zisku a ztrát       pdf  Rozvaha

pdf  Příloha

Vyvěšeno: 5. 5. 2018
Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí za rok 2018

pdf

Vyvěšeno: 26. 4. 2018
Sejmuto: