Vítejte na stránkách Veliké Vsi u Prahy!

Informace k postupu řešení rušení televizního příjmu z důvodu spuštění vysílače LTE

Vážená paní, vážený pane,

zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb zjišťuje Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 100 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „Zákon“) na základě podaného řádného oznámení. Pokud Vás trápí problém s rušením a rozhodnete se podat oznámení, oznamte Úřadu, prosím, oficiálně požadavek na vyřešení s uvedením základních nezbytných údajů (viz níže). Oznámení Úřadu lze podat jakýmkoliv komunikačním kanálem (dopisem, e-mailem, elektronicky, telefonicky…). Způsob podání záleží na Vás, vhodné je např. použití e-mailu podatelna@ctu.cz.

v souvislosti se zveřejněnou informací o spouštění sítě vysokorychlostního internetu LTE mobilních operátorů obdržel Úřad prostřednictvím e-mailové adresy storkanj@ctu.cz Vaše upozornění, oznámení či dotaz na zhoršený nebo omezený příjem televizního signálu, příp. na jeho úplné výpadky. Tyto potíže mohou být způsobeny kromě jiného i mobilním signálem LTE a to jeho působením na některé televizní antény a domácí televizní techniku za souhry specifických okolností v místě příjmu televizního signálu (viz také oficiální informace na internetových stránkách Úřadu http://www.ctu.cz/). Takto vzniklé problémy lze odstraňovat především opravným zásahem na Vaší televizní anténě a nikoliv na straně vysílačů internetu LTE. Na televizní anténě u Vás provedou v souladu se Zákonem opravná opatření operátoři mobilního internetu LTE na své vlastní náklady, avšak za předpokladu splnění stanovených podmínek technických kritérií na straně televizní antény. Uplatnit nárok na odrušení podle Zákona nelze bez podání řádného oznámení o rušeném příjmu u Úřadu. Náklady vynaložené na odstranění problému s příjmem televize vlastními silami operátoři za běžných okolností neproplácí.

Jednou ze stanovených podmínek pro posouzení nároku na bezplatný zásah je, že opravný zákrok nelze požadovat v případě příjmu na aktívní pokojovou televizní anténu, neboť pokojová anténa není považována za plnohodnotnou televizní anténu, je pouze tzv. anténou náhražkovou a ze své podstaty není schopna zabezpečovat kvalitní příjem televizního signálu. Nárok na bezplatné odstranění problému s příjmem televize lze tedy uplatňovat např. u venkovních antén instalovaných na střeše, za oknem, příp. na půdě a také u společných televizních antén.

Posouzení zmíněných technických kritérií za účelem ověření splnění podmínek pro oprávněnost následného bezplatného zásahu na televizní anténě provádí Úřad. Tato posouzení Úřad provede technickým prošetřením Vaší televizní antény a okolností vzniku potíží s příjmem televizního signálu samostatně pro každý jednotlivý případ.

Pokud vyžadujete, aby Úřad řešil Vaše oznámení na jakékoliv rušení příjmu (nemusí se pokaždé jednat o rušení televizního příjmu vysokorychlostním internetem LTE mobilních operátorů), musí mít oznámení požadované náležitosti. Je tedy nutné sdělit Úřadu všechny základní nezbytné údaje:

a)  jméno, příjmení a úplné datum narození oznamovatele (nebo IČO, oznamuje-li firma),
b)  telefonní kontakt na oznamovatele,
c)  příjem jakého signálu je rušený (nejčastěji televizního signálu)
d)  úplnou adresu místa příjmu rušeného signálu,
e)  v případě rušení televizního příjmu kolik televizorů má oznamovatel postižených rušeným signálem na udané adrese,
f)   v případě rušení televizního příjmu o jaké provedení televizní antény se jedná (např. společná nebo individuální), u individuálních antén jejich počet a umístění na domě (např. na střeše, půdě či na okně atd.).

Přijměte, prosím, s pochopením, že:
-    K řešení je možné řádně zaevidovat jen oznámení, která obsahují   výše uvedené základní údaje (zejména body abcd).
-    Úřad neřeší oznámení, která sdělují potíže s příjmem televize na aktívní pokojovou anténu ve věci zhoršeného či omezeného příjmu televize vlivem vysokorychlostního internetu LTE mobilních operátorů.
-    Náklady vynaložené na odstranění problému s příjmem televize vlastními silami operátoři vysokorychlostního mobilního internetu LTE za běžných okolností neproplácí.

Ing. Jiří Štorkán
vedoucí oddělení kontroly
odbor pro oblast Praha

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Odkaz na webovou stránku s elektronickým formulářem   https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-lte

_________________________________________________

Názvy ulic v obci

pdf

_________________________________________________

Výběrové řízení na pozici právník Města Odolena Voda

pdf

_________________________________________________

Vyjádření společnosti Vodafone CZ k nepodloženým informacím o škodlivosti nově instalovaného telekomunikačního zařízení na budově obecního úřadu

“Použitá technologie a vzdálenost ostatních budov od antén zaručuje, že nemůže docházet k vlivu na lidské zdraví. To zaručují i hygienické limity, které samy o sobě zahrnují mnohonásobný bezpečnostní faktor. Společnost Vodafone zaručuje, a je to její zákonná povinnost, že v přístupných oblastech nemohou být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice dané legislativou.
Provoz telekomunikačního zařízení schvaluje příslušná hygienická stanice, která je garantem ochrany veřejného zdraví, obavy ohledně škodlivosti tedy nejsou na místě. ”

pdf   Příručka o funkčnosti stanic

_________________________________________________

Petice – uvolnění levého pruhu silnice II/608 od hranice obce Zdiby a Prahy – Ústecká ulice

pdf

Petice je možné podepsat na obecním úřadě v naší obci.

_________________________________________________

27. 8. 2016 – Běh Zlončickou roklí

pdf

_________________________________________________

Cestování s dětmi do zahraničí – Informace

pdf

_________________________________________________

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

pdf

_________________________________________________

Veliká Ves, Středočeský kraj

Vítejte na oficiálních stránkách obce Veliká Ves u Prahy! Naši malou obec najdete ve Středočeském kraji 18 km severně od Prahy. Leží v nadmořské výšce 194 metrů. V roce 2009 obec oslavila 750. výročí vzniku.

V současné době zde trvale žije 289 obyvatel a předpokládaný rozvoj je až 1000 obyvatel. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který je jeden z nejstarších v kraji.

 

      • ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU !!!

Žádáme vás všechny, kdo žijete ve Veliké Vsi a ještě jste se tu nepřihlásili k trvalému pobytu - učiňte tak, pokud je to možné. Rozpočet obce by si velmi polepšil, mohli bychom lépe zvelebovat náš společný domov.

      Děkujeme všem za pochopení – Zastupitelstvo obce Veliká Ves