Vítejte na stránkách Veliké Vsi u Prahy!

Vyjádření společnosti Vodafone CZ k nepodloženým informacím o škodlivosti nově instalovaného telekomunikačního zařízení na budově obecního úřadu

“Použitá technologie a vzdálenost ostatních budov od antén zaručuje, že nemůže docházet k vlivu na lidské zdraví. To zaručují i hygienické limity, které samy o sobě zahrnují mnohonásobný bezpečnostní faktor. Společnost Vodafone zaručuje, a je to její zákonná povinnost, že v přístupných oblastech nemohou být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice dané legislativou.
Provoz telekomunikačního zařízení schvaluje příslušná hygienická stanice, která je garantem ochrany veřejného zdraví, obavy ohledně škodlivosti tedy nejsou na místě. ”

pdf   Příručka o funkčnosti stanic

_________________________________________________

Informace pro občany – sklizeň obilí

Společnost ZEVOS s.r.o. informuje, že v následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích jimi obhospodařovaných. V průběhu sklizně může dojít ke zvýšení prašnosti (zejména při sklizni obilnin). V případě sklizně polí v bezprostřední blízkosti zástavby, je vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů.
Průběh sklizně se může s ohledem na průběh počasí a dalších okolností měnit! V případě poskytnutí aktuálních informací kontaktujte agronoma pana Ing. Jana Procházku – tel. 725 811 873.

_________________________________________

Obec Liblice – veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávního celku

pdf

_________________________________________

Petice – uvolnění levého pruhu silnice II/608 od hranice obce Zdiby a Prahy – Ústecká ulice

pdf

Petice je možné podepsat na obecním úřadě v naší obci.

_________________________________________

27. 8. 2016 – Běh Zlončickou roklí

pdf

_________________________________________________

Cestování s dětmi do zahraničí – Informace

pdf

_________________________________________________

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

pdf

_________________________________________________

Veliká Ves, Středočeský kraj

Vítejte na oficiálních stránkách obce Veliká Ves u Prahy! Naši malou obec najdete ve Středočeském kraji 18 km severně od Prahy. Leží v nadmořské výšce 194 metrů. V roce 2009 obec oslavila 750. výročí vzniku.

V současné době zde trvale žije 289 obyvatel a předpokládaný rozvoj je až 1000 obyvatel. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který je jeden z nejstarších v kraji.

 

      • ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU !!!

Žádáme vás všechny, kdo žijete ve Veliké Vsi a ještě jste se tu nepřihlásili k trvalému pobytu - učiňte tak, pokud je to možné. Rozpočet obce by si velmi polepšil, mohli bychom lépe zvelebovat náš společný domov.

      Děkujeme všem za pochopení – Zastupitelstvo obce Veliká Ves