Vítejte na stránkách Veliké Vsi u Prahy!

Informace občanům

Obec Veliká Ves si Vás dovoluje informovat, že dne 27. 5. 2016 bude zahájena oprava komunikace od kostela k rybníku a v úseku od č.p. 49 (nad rybníkem) k č.p. 33. Obec žádá obyvatele bydlící v této lokalitě, aby v uvedeném prostoru po dobu opravy neparkovali a nekomplikovali průběh stavebních prací. Průchod pro pěší a vjezd bydlícím občanům bude během stavby částečně omezen.

Obec děkuje všem za pochopení dočasně zhoršených podmínek bydlení po dobu stavebních prací, předpokládaný termín dokončení je 10.6.2016.

_________________________________________

Informace občanům

UZAVŘENÍ OBCHODU

Od 1. 6. 2016 bude z důvodu ukončení nájemní smlouvy obchod uzavřen. Z důvodu nutné rekonstrukce není možné obchod znovu pronajmout. Doufáme, že pro Vás po dobu rekonstrukce najdeme provizorní řešení.

_________________________________________

Informace občanům

Ovocnářská farma z Turnova přijede v neděli 29. 5. 2016 k prodejně potravin prodávat od 13:00 do 13:30 hodin hrušky, jablka, ovocné mošty, brambory, cibuli a včelí med.

_________________________________________

Sobota 28. 5. 2016  Odolena Voda – Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví

pdf Pozvánka     pdf Dětský den     pdf Program

_________________________________________

27.5. – 5.6. 2016  Odolena Voda – Salon výtvarníků

pdf

_________________________________________

Sobota 4. 6. 2016 Panenské Břežany – Dětský den

pdf

_________________________________________

Neděle 5. 6. 2016  Veliká Ves – Dětský den

pdf

_________________________________________

Čtvrtek 9. 6. 2016  Státní okresní archiv Praha-východ - Den otevřených dveří

pdf

_________________________________________

Sobota 18. 6. 2016  Veliká Ves – Rybářské závody

pdf

_________________________________________________

Cestování s dětmi do zahraničí – Informace

pdf

_________________________________________________

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

pdf

_________________________________________________

Veliká Ves, Středočeský kraj

Vítejte na oficiálních stránkách obce Veliká Ves u Prahy! Naši malou obec najdete ve Středočeském kraji 18 km severně od Prahy. Leží v nadmořské výšce 194 metrů. V roce 2009 obec oslavila 750. výročí vzniku.

V současné době zde trvale žije 289 obyvatel a předpokládaný rozvoj je až 1000 obyvatel. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který je jeden z nejstarších v kraji.

 

      • ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU !!!

Žádáme vás všechny, kdo žijete ve Veliké Vsi a ještě jste se tu nepřihlásili k trvalému pobytu - učiňte tak, pokud je to možné. Rozpočet obce by si velmi polepšil, mohli bychom lépe zvelebovat náš společný domov.

      Děkujeme všem za pochopení – Zastupitelstvo obce Veliká Ves