Vítejte na stránkách Veliké Vsi u Prahy!

 

Vážení spoluobčané,

vzhledem k náhlému onemocnění zaměstnance na údržbu obecní zeleně a úklid obce uvedené práce neprobíhají. Hledáme proto alternativní řešení.
Děkujeme za pochopení
Starostka obce

_________________________________________________

Informace pro občany:

V obci byl nalezen DRON. K vyzvednutí je na obecním úřadě.

_________________________________________________

Sobota 12. srpna 2017 – Taneční zábava u rybníka

pdf

Dle OZV obce Veliká Ves č. 1/2017 o nočním klidu

_________________________________________________

Volná místa – Dětská skupina Větrušice

pdf

_________________________________________________

MŠ Odolena Voda – volná pracovní místa

pdf

_________________________________________________

Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Informační leták o přesunu výkonu agend pracovišť Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

pdf

_________________________________________________

Návrh územní studie lokality Příděly

Návrh územní studie je zpracován Ing. arch. Ladislavem Komrskou na základě požadavků obce Veliká Ves. Rozhodnutí o zpracování studie učinili zastupitelé s ohledem na doporučení Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem a s ohledem na nutnost vyřešení koncepce uspořádání dané lokality, zejména vymezení dopravní obslužnosti, ostatní infrastruktury a veřejných prostranství.
Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Studie mohou prověřovat i možnosti využití území, které nejsou v souladu s aktuálně platnou územněplánovací dokumentací, jako podklad pro případné změny této dokumentace.
Návrh územní studie koresponduje s platným územní plánem, který byl zastupitelstvem obce schválen v roce 2005 a obsahuje dvě velikostně výrazné lokality určené k zástavbě rodinnými domy a dalších několik menších lokalit. Jelikož územní plán je zastaralý a v  mnoha záležitostech není v souladu se stávající legislativou bylo Zprávou o uplatňování územního plánu, zpracovanou Odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem doporučeno vypracovat nový územní plán, kterým budou nastaveny závazné podmínky výstavby v zájmových lokalitách.

pdf Urbanistické řešení     pdf Závazná část    pdf Veřejná infrastruktura

pdf Rozvoj území dle vlastnických vztahů    pdf Průmět rozvoje do vlastnických vztahů    pdf Schéma požární ochrany   pdf Textová část

_________________________________________________

Nabídka pracovního místa – uklízečka MŠ Klíčany

pdf

_________________________________________________

Univerzita 3. věku – Městská knihovna Neratovice

pdf          pdf Podzimní výzva

_________________________________________________

Měšice 22. 7. 2017 – Pivní slavnosti

pdf

_________________________________________________

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

pdf

_________________________________________________

Veliká Ves, Středočeský kraj

Vítejte na oficiálních stránkách obce Veliká Ves u Prahy! Naši malou obec najdete ve Středočeském kraji 18 km severně od Prahy. Leží v nadmořské výšce 194 metrů. V roce 2009 obec oslavila 750. výročí vzniku.

V současné době zde trvale žije 289 obyvatel a předpokládaný rozvoj je až 1000 obyvatel. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který je jeden z nejstarších v kraji.

[wpgmappity id="1"]

 

      • ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU !!!

Žádáme vás všechny, kdo žijete ve Veliké Vsi a ještě jste se tu nepřihlásili k trvalému pobytu - učiňte tak, pokud je to možné. Rozpočet obce by si velmi polepšil, mohli bychom lépe zvelebovat náš společný domov.

      Děkujeme všem za pochopení – Zastupitelstvo obce Veliká Ves