Vítejte na stránkách Veliké Vsi u Prahy!

Informace občanům: Změna úředních hodin Obecního úřadu

Obecní úřad informuje občany o změně úředních hodin od 1. 4. 2017.

Pondělí     9:00 – 12:00        15:00 – 19:00
Středa       9:00 – 12:00        15:00 – 18:00

Jiné dny po domluvě na tel. 315 682 710

_________________________________________________

Sobota 1. 4. 2017 – Bioodpad

V sobotu 1. 4. 2017 bude v době od 8:00 do 18:00 hodin přistaven Na Návsi u obchodu kontejner na BIOODPAD.

_________________________________________________

Sobota 1. 4. 2017 – Mobilní sběr nebezpečných odpadů

pdf

_________________________________________________

STOP GOODMAN HALY VE ZDIBECH
Informace o plánované výstavbě logistických hal ve Zdibech

pdf          pdf            pdf

_________________________________________________

Sobota 8. 4. 2017 –  Svoz objemného odpadu

V sobotu 8. 4. 2017 bude Na Návsi u budovy obchodu přistaven kontejner na objemný odpad.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, tříděný odpad a suť.

_________________________________________________

Sobota 8. 4. 2017 – Ukliďme Česko

Sraz dobrovolníků v 9:00 hodin u zastávky autobusu.

pdf

_________________________________________________

Informace občanům:

OÚ Kojetice Vás zve do DIVADLA STUDIO DVA na představení OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

Dne: 23. 5. 2017  (úterý)

Hrají: Karel Roden a Jana Krauzová

Cena vstupenky: 400 Kč vč dopravy, 340 Kč bez dopravy

_________________________________________________

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

pdf

_________________________________________________

Veliká Ves, Středočeský kraj

Vítejte na oficiálních stránkách obce Veliká Ves u Prahy! Naši malou obec najdete ve Středočeském kraji 18 km severně od Prahy. Leží v nadmořské výšce 194 metrů. V roce 2009 obec oslavila 750. výročí vzniku.

V současné době zde trvale žije 289 obyvatel a předpokládaný rozvoj je až 1000 obyvatel. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který je jeden z nejstarších v kraji.

 

      • ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU !!!

Žádáme vás všechny, kdo žijete ve Veliké Vsi a ještě jste se tu nepřihlásili k trvalému pobytu - učiňte tak, pokud je to možné. Rozpočet obce by si velmi polepšil, mohli bychom lépe zvelebovat náš společný domov.

      Děkujeme všem za pochopení – Zastupitelstvo obce Veliká Ves