Financování obce

 • Rozpočtové opatření č.3/2017

pdf

 • Plnění rozpočtu v roce 2017

pdf Leden-Únor         pdf Březen         pdf Duben

pdf Květen          pdf Červen          pdf Červenec – Srpen

pdf Září          pdf Říjen

 • Závěrečný účet obce za rok 2016

pdf Závěrečný účet    pdf FIN 2-12 M    pdf Výkaz zisku a ztrát     pdf Rozvaha    pdf Příloha    pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření

 • Rozpočtové opatření č.2/2017

pdf

 • Rozpočtové opatření č.1/2017

pdf

 • Rozpočet obce na rok 2017

pdf

 • Rozpočtový výhled obce na období 2018-2021

pdf

 • Závěrečný účet obce za rok 2015

pdf

 • Rozpočet obce na rok 2016

pdf

 • Závěrečný účet obce za rok 2014

pdf

 • Rozpočet obce pro rok 2015

pdf

 • Závěrečný účet obce za rok 2013

pdf

 • Rozpočet obce pro rok 2014

pdf

 • Závěrečný účet obce za rok 2012

pdf

 • Rozpočet obce pro rok 2013

Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2012

pdf

 • Rozpočet obce pro rok 2012

Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2011

pdf