Jízdní řády

Jízdní řády platné od 1. 9. 2018

Tarif PID platný od 1. 8. 2018

Ceník jednotlivých jízdenek – stručný přehled

Platí od 1.1.2011

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující.

Základní ceny jízdenek pro cestování po Praze

Cena [Kč] Časová platnost Pásmová platnost Poznámka
24 30 minut území Prahy (P, 0, B) přestupní
18 20 minut 2 pásma / území Prahy (P nebo 0, B)
  • v povrchové dopravě nepřestupní (tramvaje, autobusy, vlaky)
  • nelze přejet z pásma P do pásma 0 (nebo B) a naopak
  • přejezd z pásma 0 do pásma B a naopak je povolen
  • neplatí na lanové dráze, na nočních linkách a na přívozech
  • v metru je přestupní (max. 30 minut, max. 5 stanic, nástupní se nezapočítává)
100 24 hodin území Prahy (P, 0, B) přestupní

Cena jízdenek pro děti od 10 do 15 let je oproti základním cenám poloviční.

Základní ceny jízdenek pro cestování v regionu

Cena [Kč] Časová platnost Pásmová platnost Poznámka
12 15 minut 2 pásma, neplatí na území Prahy (pásma P, 0, B)[povolené kombinace: 1,2 nebo 2,3 nebo 3,4 nebo 4,5]
  • nepřestupní
  • neplatí ve vlacích a na nočních linkách
18 30 minut 2 pásma, neplatí v pásmech P, 0[povolené kombinace: B,1 nebo 1,2 nebo 2,3 nebo 3,4 nebo 4,5]
  • přestupní
  • při kombinaci pásem B,1, resp. 1,B je v pásmu B nepřestupní
24 60 minut 3 pásma, neplatí v pásmu P[povolené kombinace: 0,B,1 nebo B,1,2 nebo 1,2,3 nebo 2,3,4 nebo 3,4,5] přestupní
32 90 minut 4 pásma[povolené kombinace: 0,B,1,2, nebo B,1,2,3 nebo 1,2,3,4 nebo 2,3,4,5] přestupní
40 120 minut 5 pásem[povolené kombinace: P,0,B,1 nebo 0,B,1,2,3 nebo B,1,2,3,4 nebo
1,2,3,4,5]
přestupní
46 150 minut 6 pásem[povolené kombinace: P,0,B,1,2 nebo 0,B,1,2,3,4 nebo B,1,2,3,4,5] přestupní
54 180 minut 7 pásem[povolené kombinace: P,0,B,1,2,3 nebo 0,B,1,2,3,4,5] přestupní
62 210 minut 8 pásem[povolená kombinace: P,0,B,1,2,3,4] přestupní
68 240 minut 9 pásem[povolená kombinace: P,0,B,1,2,3,4,5] přestupní
150 24 hodin minut 9 pásem[povolená kombinace: P,0,B,1,2,3,4,5] přestupní

Posloupnost tarifních pásem: P (počítá se jako 2 pásma), 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 a naopak.

Cena jízdenek pro děti od 6 do 15 let je oproti základním cenám poloviční.