Poplatky

Poplatky pro rok 2019

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů
1x týdně …………………..1950,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč (pouze jako doplňková služba)
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….2200,- Kč

Psi 100,- Kč za každého psa

Poplatky jsou splatné dle OZV č. 1/2013 a OZV 3/2015 v termínu od 1. 1. – 15. 2. 2019

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.

Vodné a stočné pro rok 2019
Cena vodného…… 54,45 Kč
Cena stočného……46.47 Kč

 


Poplatky pro rok 2018

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů
1x týdně …………………..1950,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč (pouze jako doplňková služba)
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….2200,- Kč

Psi 100,- Kč za každého psa

Poplatky jsou splatné dle OZV č. 1/2013 a OZV 3/2015 v termínu od 1. 1. – 15. 2. 2018

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.

Vodné a stočné pro rok 2018
Cena vodného…… 49.88 Kč
Cena stočného……46.47 Kč


Poplatky pro rok 2017

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů
1x týdně …………………..1950,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč (pouze jako doplňková služba)
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….2200,- Kč

Psi 100,- Kč za každého psa

Poplatky jsou splatné dle OZV č. 1/2013 a OZV 3/2015 v termínu od 1. 1. – 15. 2. 2017

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.

Vodné a stočné pro rok 2017
Cena vodného……47.28  Kč
Cena stočného……46.47 Kč


Poplatky pro rok 2016

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů
1x týdně …………………..1950,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč (pouze jako doplňková služba)
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….2200,- Kč

Psi 100,- Kč za každého psa

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.

Vodné a stočné pro rok 2016
Cena vodného……47.28,- Kč
Cena stočného……46.47,- Kč


Poplatky pro rok 2015

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů
1x týdně …………………..1950,- Kč
sezona……………………….1700,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
1x měsíčně………………….500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….3800,- Kč

Psi 100,- Kč za každého psa

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.

Vodné a stočné pro rok 2015
Cena vodného……47.28,- Kč
Cena stočného……46.47,- Kč


Poplatky pro rok 2014

Vodné a stočné pro rok 2014
Cena vodného……46.68,- Kč
Cena stočného……45.46,- Kč

Svoz odpadu
Popelnice 120 litrů

1x týdně …………………..1950,- Kč
sezona……………………….1700,- Kč
1x za čtrnáct dní……….1500,- Kč
1x měsíčně………………….500,- Kč
jednorázová známka……50,- Kč
Popelnice 240 l
1x týdně…………………….3800,- Kč

Psi
100,- Kč za každého psa

Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.


Vodné a stočné pro rok 2013
Cena vodného je 44,60 Kč
Cena stočného je 43,44 Kč

Svoz odpadu
popelnice 120 litrů – 1x týdně 1900,- Kč
sezona (zima- každý týden, léto – 1x čtrnáct dní) 1650,- Kč
1x za čtrnáct dní 1450,- Kč
popelnice 240 litrů – 1x týdně 3700,- Kč
jednorázové známky 50,- Kč/kus
pytle 55,- Kč/kus

Psi
100,- Kč za každého psa/rok
Poplatky je možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo převodem na účet 30026201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce účel platby.