Úřední deska

 

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno: 16. 1. 2019
Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Vyvěšeno: 11. 1. 2019
Sejmuto:

 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018
Vyvěšeno: 11. 12. 2018
Sejmuto:

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019
Vyvěšeno: 3. 12. 2018 Vyvěšeno: 10. 12. 2018
Sejmuto: Sejmuto:                                                     


 

 

Záměr prodeje pozemků 894/5, 894/6 a st 217 Příloha záměru prodeje pozemků (mapa) Záměr výpůjčky prodejny potravin

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opočtové opatření č. 5/2018
pdf

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:

 


Návrh rozpočtu § Výkaz FIN 2-12 Návrh rozpočtu
pdf pdf pdf

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:

Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto: