Úřední deska

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ
Vyvěšeno: 11. 03. 2019
Sejmuto:

 

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec
Vyvěšeno: 11. 03. 2019
Sejmuto:

 

Oznámení o výkonu topografických prací ORP Brandýs nad Labem
Vyvěšeno: 05. 03. 2019
Sejmuto:

 

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce malé vodní nádrže
Zadávací dokumentace - nádrž Veliká Ves Příloha č. 1: Čestné prohlášení, kvalifikace
Příloha č. 2: Výkaz výměr
Příloha č. 3: návrh smlouvy o dílo       
Příloha č. 5: krycí list                                                                              
Příloha č. 4: Projektová dokumentace mapa_oblasti,  podélný_řez_A-Apodélný_řez_B-Bpodélný_řez_odtokusituaceTZ rybnik
Vyvěšeno: 26. 2. 2019     
Sejmuto:

 

Oznámení o veřejní konzultaci návrhu územní studie ORP Brandýs nad Labem
Vyvěšeno:  04. 02. 2019
Sejmuto:

 

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce malé vodní nádrže
Zadávací dokumentace - nádrž Veliká Ves Příloha č. 1: Čestné prohlášení, kvalifikace
Příloha č. 2: Výkaz výměr
Příloha č. 3: návrh smlouvy o dílo       
Příloha č. 5: krycí list                                                                              
Příloha č. 4: Projektová dokumentace mapa_oblasti,  podélný_řez_A-Apodélný_řez_B-Bpodélný_řez_odtokusituaceTZ rybnik
Vyvěšeno: 29. 1. 2019     
Sejmuto:

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 06. 02. 2019
Vyvěšeno: 28. 01. 2019
Sejmuto:    07. 02. 2019

 

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno: 16. 01. 2019
Sejmuto:   

 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Vyvěšeno: 11. 01. 2019
Sejmuto:   04. 02. 2019

 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018
Vyvěšeno: 11. 12. 2018
Sejmuto:   20.12. 2018

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019
Vyvěšeno: 3. 12. 2018 Vyvěšeno: 10. 12. 2018
Sejmuto: 20. 12. 2018 Sejmuto:                                                     


 

 

Záměr prodeje pozemků 894/5, 894/6 a st 217 Příloha záměru prodeje pozemků (mapa) Záměr výpůjčky prodejny potravin

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:   20.12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:    20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:   20. 12. 2018


Rozpočtové opočtové opatření č. 5/2018
pdf

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:    20. 12. 2018

 


Návrh rozpočtu § Výkaz FIN 2-12 Návrh rozpočtu
pdf pdf pdf

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018