Úřední deska

veřejná vyhláška - oznámení úpravy provozu
Vyvěšeno: 14. 1. 2020
Sejmuto:

 

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení
Vyvěšeno: 9. 10. 2020
Sejmuto:

 

Schválená závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2019
Vyvěšeno:12.12.2019
Sejmuto:

 

Rozpočet obce Veliká Ves pro rok 2020
Vyvěšeno: 12.12.2019
Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství doprovodná informace k vyhlášce
Vyvěšeno: 10.12.2019
Sejmuto:

 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2019
Vyvěšeno: 2. 12. 2019
Sejmuto:

 

FÚ pro Kraj Vysočina - rozhodnutí o zrušení dražby Příloha záměru
Vyvěšeno: 26. 11. 2019
Sejmuto:

 

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků
Vyvěšeno: 25. 11. 2019
Sejmuto:

 

Zveřejnění záměru směny pozemků Příloha záměru
Vyvěšeno: 25. 11. 2019
Sejmuto:

 

Zveřejnění záměru pronájmu prostor na pozemku budovy bývalé školy Příloha záměru
Vyvěšeno: 25. 11. 2019
Sejmuto:

 

Návrh rozpočtu obce Veliká Ves na rok 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2-12 2019
Vyvěšeno: 22. 11. 2019
Sejmuto: 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 23. 10. 2019
Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Sejmuto:

 

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v KN Seznam NIV                                              
Vyvěšeno: 11. 10. 2019
Sejmuto:

 

Dražební vyhláška - FÚ pro Kraj Vysočina
Vyvěšeno: 11. 10. 2019
Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vyvěšeno: 2. 10. 2019
Sejmuto:

 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 18. 09. 2019
Vyvěšeno 10. 9. 2019
Sejmuto:

 

Zrušení dražby - FÚ pro Kraj Vysočina
Vyvěšeno: 09. 09. 2019
Sejmuto:

 

MZe Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování
Vyvěšeno: 02. 09. 2019
Sejmuto:

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 06. 09. 2019
Vyvěšeno: 29. 8. 2019
Sejmuto:

 

Výzva k podání nabídky "Obnova komunikací Za Humny"
Zadávací dokumentace
Vyvěšeno: 20. 8. 2019
Sejmuto:

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 14. 08 19
Vyvěšeno: 05. 08. 2019
Sejmuto:

 

Informace o Taneční zábavě dne 10. 8. 2019
Vyvěšeno: 30. 7. 2019
Sejmuto:

 

Dražební vyhláška - FÚ pro Kraj Vysočina
Vyvěšeno: 20. 6. 2019
Sejmuto:

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 12. 06. 2019 
Vyvěšeno: 03. 06. 2019
Sejmuto:

 

Návrh závěrečného účtu obce Veliká Ves za rok 2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2 -12
Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha
Vyvěšeno: 22. 5. 2019
Sejmuto:

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Vyvěšeno: 07. 05. 2019 
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

Oznámení o konání akce "Rybářské závody"   Pozvánka na Rybářské závody
Vyvěšeno: 30. 04. 2019
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

DSO Dolní Povltaví-inventarizační zpráva za rok 2018 DSO Dolní Povltaví- Návrh závěrečného účtu za rok 2018
DSO Dolní Povltaví-přehled o peněžních tocích 2018 DSO Dolní Povltaví-příloha 2018
DSO DOlní Povltaví-rozvaha 2018 DSO Dolní Povltaví- výkaz pro hodnocení rozpočtu rok 2018
DSO Dolní Povltaví-výkaz zisků a ztrát 2018 Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Dolní Povltaví za rok 2018
Vyvěšeno: 26. 04. 2019  
Sejmuto:  

 

FÚ pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Vyvěšeno: 26. 04. 2019
Sejmuto: 

 

Svolání okrskové komise
Vyvěšeno: 26. 04. 2019
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 17. 04. 2019
Vyvěšeno: 09. 04. 2019
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Vyvěšeno: 08. 04. 2019
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

Informace o počtu volebních okrsků
Vyvěšeno: 08. 04. 2019
Sejmuto: 27. 05. 2019

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- kůrovec
Vyvěšeno: 04.04.2019
Sejmuto:

 

Nedostatečně identifikovaní vlastníci   Příloha: Veliká Ves
Vyvěšeno: 25. 03. 2019
Sejmuto:

 

Rozpočtové opatření č. 01/2019
Vyvěšeno: 15. 03. 2019
Sejmuto:


 

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ
Vyvěšeno: 11. 03. 2019
Sejmuto:

 

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec
Vyvěšeno: 11. 03. 2019
Sejmuto:

 

Oznámení o výkonu topografických prací ORP Brandýs nad Labem
Vyvěšeno: 05. 03. 2019
Sejmuto:

 

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce malé vodní nádrže
Zadávací dokumentace - nádrž Veliká Ves Příloha č. 1: Čestné prohlášení, kvalifikace
Příloha č. 2: Výkaz výměr
Příloha č. 3: návrh smlouvy o dílo       
Příloha č. 5: krycí list                                                                              
Příloha č. 4: Projektová dokumentace mapa_oblasti,  podélný_řez_A-Apodélný_řez_B-Bpodélný_řez_odtokusituaceTZ rybnik
Vyvěšeno: 26. 2. 2019     
Sejmuto:

 

Oznámení o veřejní konzultaci návrhu územní studie ORP Brandýs nad Labem
Vyvěšeno:  04. 02. 2019
Sejmuto:

 

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce malé vodní nádrže
Zadávací dokumentace - nádrž Veliká Ves Příloha č. 1: Čestné prohlášení, kvalifikace
Příloha č. 2: Výkaz výměr
Příloha č. 3: návrh smlouvy o dílo       
Příloha č. 5: krycí list                                                                              
Příloha č. 4: Projektová dokumentace mapa_oblasti,  podélný_řez_A-Apodélný_řez_B-Bpodélný_řez_odtokusituaceTZ rybnik
Vyvěšeno: 29. 1. 2019     
Sejmuto:

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 06. 02. 2019
Vyvěšeno: 28. 01. 2019
Sejmuto:    07. 02. 2019

 

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno: 16. 01. 2019
Sejmuto:   

 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Vyvěšeno: 11. 01. 2019
Sejmuto:   04. 02. 2019

 

 

Informace o zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018
Vyvěšeno: 11. 12. 2018
Sejmuto:   20.12. 2018

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019
Vyvěšeno: 3. 12. 2018 Vyvěšeno: 10. 12. 2018
Sejmuto: 20. 12. 2018 Sejmuto:                                                     


 

 

Záměr prodeje pozemků 894/5, 894/6 a st 217 Příloha záměru prodeje pozemků (mapa) Záměr výpůjčky prodejny potravin

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:   20.12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:    20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:   20. 12. 2018


Rozpočtové opočtové opatření č. 5/2018
pdf

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:    20. 12. 2018

 


Návrh rozpočtu § Výkaz FIN 2-12 Návrh rozpočtu
pdf pdf pdf

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018

Vyvěšeno: 03. 12. 2018
Sejmuto:  20. 12. 2018