MAS nad Prahou

Obecně prospěšnou společnost MAS Nad Prahou založili jako fyzické osoby Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť, Ing. Jiří Falek, starosta obce Mratín a Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice ve čtvrtek 31. ledna 2013 zakládací smlouvou.

Dne 1. února 2013 byl podán návrh na zápis MAS Nad Prahou o. p. s. do rejstříku obecně prospěšných společností k Městskému soudu v Praze 2.

První ředitelkou byla stanovena Ing. Iva Cucová. Správní rada pracuje ve složení: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka a Jiří Staněk, DiS, který byl na prvním zasedání správní rady dne 1. 2. 2013 zvolen jejím předsedou a Ing. Jiří Falek jejím místopředsedou. Do dozorčí rady zakladatelé jmenovali Mgr. Jana Havlíčka, pana Petra Lance, paní Martinu Podlipnou, DiS., Mgr. Veroniku Vrecionovou, Mgr. Františka Závorku a MUDr. Miroslava Zlámala. Na prvním zasedání dozorčí rady dne 1. 2. 2013 byl jejím předsedou zvolen pan Mgr. Jan Havlíček a místopředsedou pan Mgr. František Závorka.

Rozsah poskytovaných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu NAD PRAHOU, území severně od hranic Prahy mezi pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe, metodou LEADER a to zejména:

a.      tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,

b.      koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,

c.      rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,

d.      vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,

e.      ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,

f.       podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,

g.      služby při financování projektů k rozvoji regionu,

h.      posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,

i.        koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,

j.        tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,

k.      součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,

l.        příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,

m.      spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,

n.      zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,

o.      provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,

p.      komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,

q.       činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,

r.        vydávání tiskovin.

Více zde: http://www.nadprahou.eu/