Hřbitov

Hřbitov

pdf Plánek hřbitova – Veliká ves s označením hrobů.

Obecní úřad Veliká Ves upozorňuje občany, že v následujících dnech budou označeny na místním hřbitově hroby těch, kteří nemají smlouvu nebo nejsou zaplaceny (podrobnosti v plánku hřbitova).
Žádáme pozůstalé o nápravu.

V případě dotazů kontaktujte správce pohřebiště:

OÚ Veliká Ves
Olga Hrdličková
tel. 315 682 710

 

Řád veřejného pohřebiště

pdf

Smlouva o pronájmu hrobového místa je uzavírána na 12 let.
Výše úhrady nájemného činí 10 Kč/m2/rok.
Výše úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa činí 168 Kč/hrobové místo/rok.

pdf Vzor nájemní smlouvy