Svazek obcí Dolní Povltaví

Svazek obcí Dolní Povltaví

FINANCOVÁNÍ DSO DOLNÍ POVLTAVÍ

schválené RO č.1_2019
Vyvěšeno: 04. 10. 2019
Sejmuto:

 

schválený závěrečný účet za rok 2018
Vyvěšeno: 24. 6. 2019

Závěrečný účet za rok 2016

pdf Závěrečný účet pdf FIN 2-12 M pdf Výkaz zisku a ztrát pdf Rozvaha pdf Příloha pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření pdf Inventarizační zpráva pdf Komentář

Rozpočet na rok 2017

pdf

Rozpočtový výhled na rok 2017-2019

pdf

 

Svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ – Vodochody, Máslovice, Klíčany, Zlončice, Kozomín, město Odolena Voda, Veliká Ves, město Klecany, Postřižín:

 

www.dolnipovltavi.eu