Vyhlášky obce

Vyhlášky obce

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2017 o nočním klidu

pdf Vyhláška

 • Nařízení obce Veliká Ves č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Veliká Ves

pdf Nařízení

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad na území obce Veliká Ves

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Veliká Ves

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Veliká Ves

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.2/2013, kterou se určují některé podmínky pro pohyb psů

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.1/2013 o místních poplatcích

pdf Vyhláška

 • Vyhláška 1/2005 – o vyhlášení závazné části územního plánu obce Veliká Ves

pdf Vyhláška


ZRUŠENÉ VYHLÁŠKY

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.5/2013 o poplatku za komunální odpad na území obce Veliká Ves – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.3/2013, kterou se vyhlašuje požární řád obce Veliká Ves – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 • Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č.4/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Veliká Ves – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 • Vyhláška 1/2012 – Požární řád – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 • Vyhláška 4/2007 – systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 

 • Vyhláška 2/2007 – o veřejném pořádku – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška

 

 • Vyhláška 1/2007 – o místních poplatcích – ZRUŠENO!

pdf Vyhláška