Vybavenost

Knihovna

Funguje každý čtvrtek a vede ji paní Hana Kněžová.
Knihovní fond obsahuje 2000 svazků, dále časopisy Koktejl a Domov.
Výpůjční výměnný fond má 500 svazků.

Otevírací doba:
1. 4. - 30. 9. od 17.00 do 19.00 hod.
1.10. - 31. 3. od 16.00 do 18.00 hod.

Poplatky na rok – děti a důchodci 30 Kč, dospělí 50 Kč.
V knihovně je zpřístupněn veřejný internet pro občany zdarma.
Naše obec je příjemcem podpory Středočeského kraje formou regionálních funkcí – poskytování souborů knih.

Do knihovny byl 24. 10. 2008 zakoupen z krajské dotace a nainstalován nový počítač
Knihovna má i e-mailovou adresu: knihovnavelikaves@seznam.cz

Obchod

V současné době uzavřen, obec podniká kroky ke znovuotevření.

Kostel

Každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci jsou od 7:15 pořádány bohoslužby, vždy v neděli se zvoní poledne.

Pohostinství

Provozní doba:  pondělí: zavřeno
                          úterý - čtvrtek:  16. - 22. hod.
                          pátek - neděle  16. - 23. hod.