Vybavenost

Knihovna

Funguje každý čtvrtek od 16 do 18 hodin a vede ji paní Hana Kněžová.
Knihovní fond obsahuje 2000 svazků, dále časopisy Koktejl a Domov.
Výpůjční výměnný fond má 500 svazků.

Poplatky na rok – děti a důchodci 20 Kč, dospělí 40 Kč
V knihovně je zpřístupněn veřejný internet pro občany zdarma.
Naše obec je příjemcem podpory Středočeského kraje formou regionálních funkcí – poskytování souborů knih.

Do knihovny byl 24. 10. 2008 zakoupen z krajské dotace a nainstalován nový počítač
Knihovna má i e-mailovou adresu: knihovnavelikaves@seznam.cz

Obchod

V současné době uzavřen, obec podniká kroky ke znovuotevření.

Kostel

Každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci jsou od 7:15 pořádány bohoslužby, vždy v neděli se zvoní poledne.

Pohostinství

Provozní doba:  pondělí: zavřeno
                          úterý - čtvrtek:  16. - 22. hod.
                          pátek - neděle  16. - 23. hod.