Spolky

Honební společenstvo

26 členů
hospodaří na 1200 ha půdy
Honební starosta: Stanislav Krčil
tel. 602 662 713
Hospodář: Josef Laube

Rybářský spolek

55 členů
hospodaří na 1 ha vodní plochy
Předseda: Miroslav Jaroš
tel. 602 201 784
Hospodář: Milan Baránek